Czym są zanieczyszczenia gleby?

W obszernym temacie dotyczącym zanieczyszczeń środowiska swoje miejsce znajduje także problem degradacji gleb, który choć często pomijany czy lekceważony, jest niewątpliwie problemem na dużą skalę i z tendencją do rozwoju w kierunku szkodliwym dla środowiska glebowego.

A czym tak naprawdę są zanieczyszczenia gleby? Zanieczyszczenia gleby, zgodnie z definicją, to wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, które występują w glebach w nadmiernych ilościach.

Często oprócz pierwiastków promieniotwórczych i związków chemicznych w gruntach występują w nadmiarze także mikroorganizmy.

Wszystkie te szkodliwe związki mają swoje źródło przede wszystkim w stałych i ciekłych odpadach przemysłowych i komunalnych, a także gazach emitowanych z zakładów przemysłowych czy silników spalinowych.

Nie ulega wątpliwości, że problem zanieczyszczeń gleb będzie nieustannie postępował, ponieważ jest on nierozerwalnie związany z postępem cywilizacyjnym i rozwojem industrialnym.

Warto więc poszukiwać rozwiązań, które umożliwią mniejszą emisję szkodliwych związków, a tym samym spowolnią proces degradacji środowiska glebowego.