Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia

Globalne ocieplenie, czyli stopniowe podnoszenie średniej globalnej temperatury to zjawisko nieustannie postępujące, dlatego też zwracające uwagę władz państw, związków międzynarodowych, ale także zwykłych obywateli świata, którzy zaczynają odczuwać w codziennym życiu, że coś wokół nich ulega zmianie i to zmianie na gorsze. A jakie są przyczyny i skutki globalnego ocieplenia? Jako najważniejsze przyczyny wymienia się zdecydowanie emisję do atmosfery zbyt dużej ilości tzw. gazów cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla, ozonu i freonów.

Niewątpliwie to właśnie dlatego polityka ochrony środowiska w ostatnich latach kładzie największy nacisk na zmniejszenie emisji tych gazów do atmosfery. A czym skutkuje rosnące w swej skali globalne ocieplenie? Przede wszystkim topnieniem lodowców oraz występowaniem zjawisk ekstremalnych, do których zalicza się fale upałów, susze, trąby powietrzne, huragany i gradobicia. Nie ulega wątpliwości, że globalne ocieplenie to zjawisko niezwykle niebezpieczne dla świata przyrody oraz organizmów żywych.

Dlatego też warto podejmować wszelkie kroki, które mogą się przyczynić do jego zahamowania lub choćby spowolnienia.