Szkoła i rodzina muszą się wspierać w wychowywaniu

Niezwykle ważne w wychowaniu dziecka jest to, aby od wszystkich, którzy uczestniczą w tym procesie słyszało dokładnie to samo. To oznacza, że spójny przekaz powinien płynąć nie tylko od wszystkich członków rodziny, ale również ze szkoły i innych środowisk, w których dziecko przebywa. To nie zawsze jest łatwe i możliwe do osiągnięcia, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że dziecko sporo czasu przebywa w towarzystwie rówieśników. Nie mniej, istotne w tym wszystkim jest to, aby przekaz płynący od członków rodziny i ze szkoły był jak najbardziej spójny.

Wówczas dziecko będzie miało solidne podstawy na których będzie mogło się oprzeć, a więc będzie się czuło bezpieczniejsze, będzie bardziej pewne, a jednocześnie mniej będzie sytuacji, które mogłyby je zaskoczyć.

Warto sprawdzić wizję szkoły

Ponieważ w wychowywaniu dziecka tak ważne jest to, aby wartości, które przekazuje mu rodzina, pokrywały się z tymi, które są przekazywane przez szkołę, powinniśmy sprawdzać co oferuje dana placówka. Nie tylko pod kątem wiedzy czy zajęć dodatkowych, ale przede wszystkim pod kątem podejścia do życia, wyznawanych wartości, przekazywanych zachowań. Im bardziej spójne będą to kwestie, tym większa będzie szansa, że dziecko będzie potrafiło się w tym wszystkim odnaleźć, że będą się w nim utrwalały te najważniejsze zachowania, że łatwiej będzie mu przyjąć te wartości za swoje własne i się do nich stosować.

Jednak żeby tak faktycznie było, szkoła i rodzina muszą działać na tym samym polu, muszą mu przekazywać takie same informacje. W innym przypadku możemy doprowadzić do sytuacji, w której dziecko już samo nie będzie wiedziało co ma robić, co jest dobre a co złe, czego się od niego oczekuje. Dlatego też, tak ważne jest to, abyśmy sprawdzili, jaką wizję prezentuje dana szkoła i żebyśmy się przekonali, czy jest ona spójna z naszą wizją czy jednak nie.

Szukajmy innych takich miejsc

Jeżeli dziecko poza szkołą chce trenować jakiś sport, to również warto się zastanowić nad tym, gdzie chcemy je zapisać.

Warto sprawdzić czy wybrany klub prezentuje takie same wartości, czy będzie umacniał w dziecku to, co przekazujemy mu w domu. Jeśli tak, to możemy być pewni, że te wartości będą w nim dojrzewały i później, już w dorosłym życiu łatwiej będzie mu się do nich odwołać. To też oznacza, że warto poszukać miejsc, które będą nas wspierały w wychowywaniu dziecka, ponieważ będą mu przekazywały dokładnie to samo spojrzenie na świat, jakie przedstawiamy mu my. Wówczas dziecku łatwiej będzie się w tym wszystkim odnaleźć i łatwiej będzie dostosować się do tego, co dzieje się koło niego.

Warto zobaczyć jak to wszystko działa, jak ważne jest to, aby dziecko w tych najważniejszych dla siebie miejscach, jakimi niewątpliwie jest dom, szkoła i klub sportowy, otrzymywało dokładnie te same informacje i wartości. To będzie dobre dla jego wychowania.