Historia Spa

Historii tego pojęcia można doszukiwać w czasach bardzo odległych, ponieważ już w okresie starożytnego Rzymu. Rzymianie bardzo dużą wagę przywiązywali do leczniczych działań kąpieli, a łaźnie Czytaj więcej o Historia Spa