Historia Spa

Historii tego pojęcia można doszukiwać w czasach bardzo odległych, ponieważ już w okresie starożytnego Rzymu. Rzymianie bardzo dużą wagę przywiązywali do leczniczych działań kąpieli, a łaźnie miejskie były najważniejszymi ośrodkami w całym mieście. Tam właśnie oddawano się długim kąpielom, które koiły mięśnie i pomagały się zrelaksować.

Łaźnie miejskie były dostępne tylko dla majętnych i dobrze usytuowanych. W okresie średniowiecza kultura podobna do tej w starożytnym Rzymie odeszła i co za tym idzie kąpiele lecznicze przestały być powszechne. Potem w wieku XIV pojawiło się miasto w Belgii, które zasłynęło z leczniczych źródeł jako miasto Spa i zaczęło się kształtować takie wyobrażenie Spa, jakie znamy dzisiaj.

Rozkwit kultury Spa przypadł na XIX wiek, kiedy to w wyższych sferach modnym stało się wyjeżdżanie do kurortów zlokalizowanych nad wodą. Do nich zaliczyć możemy niemieckie Baden Baden, Bath czy Spa w Belgii właśnie. Dzisiejsze Spa nie jest tak bardzo kojarzone z wodą, ponieważ dziś pojęcie to rozszerzyło się na po prostu na usługi poprawiające stan naszego organizmu oraz ducha.